wystawca

wystawca
wystawca {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos VIIIa, lm M. wystawcacy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osoba prezentująca coś na wystawie w zn. 1. lub 2.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wystawcy krajowi, zagraniczni. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osoba wystawiająca rachunek, czek, dokument': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wystawca rachunku. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wystawca — m odm. jak ż II, DCMs. wystawcacy; lm M. wystawcacy, DB. wystawcaców 1. «ten, kto posyła swoje eksponaty na wystawę» Zagraniczni wystawcy na targach książki. 2. «ten, kto wystawia jakiś dokument, zwłaszcza rachunek, czek» Wystawca rachunku.… …   Słownik języka polskiego

  • eksponent — m IV, DB. a, Ms. eksponentncie; lm M. eksponentnci, DB. ów «osoba wystawiająca eksponaty na wystawie; wystawca» przen. «przedstawiciel, wyraziciel; zwolennik» Eksponenci dwóch postaw wobec życia. Eksponenci sił prawicowych …   Słownik języka polskiego

  • trasant — m IV, DB. a, Ms. trasantncie; lm M. trasantnci, DB. ów hand. «wystawca weksla trasowanego, zawierającego polecenie zapłaty, skierowane do osoby, która ma zapłacić sumę wekslową» ‹ros.› …   Słownik języka polskiego

  • trata — ż IV, CMs. tracie; lm D. trat hand. «weksel trasowany, w którym wystawca (trasant) wskazuje dłużnika (trasata), mającego zapłacić sumę wekslową na rzecz wierzyciela» ‹wł.› …   Słownik języka polskiego

  • weksel — m I, D. wekselsla; lm M. wekselsle, D. wekselsli (wekselslów) «dokument kredytowy sporządzony na odpowiednim blankiecie, stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia jakiejś sumy pieniędzy określonej osobie (lub okazicielowi) w… …   Słownik języka polskiego

  • wystawczyni — ż I, DCMs. wystawczynini; lm D. wystawczyniyń forma ż. od wystawca …   Słownik języka polskiego

  • sola — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. solali {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}zool. {{/stl 8}}{{stl 7}} ryba o spłaszczonym ciele, z oczami umieszczonymi po prawej stronie ciała, zamieszkująca strefę przybrzeżną… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trata — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. tracie, hand. {{/stl 8}}{{stl 7}} weksel trasowany, zgodnie z którym wystawca (trasant) czyni swego dłużnika trasatem mającym zapłacić określoną kwotę pieniężną wierzycielowi wystawcy weksla : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • weksel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. wekselsla; lm D. wekselsli {{/stl 8}}{{stl 7}} dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia w określonym terminie jakiejś sumy pieniężnej określonej osobie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Weksel finansowy.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”